ფერები, დიზაინი, სივრცე

02 ოქტომბერი 2020

  „არ უნდა დაგვავიწყდეს ყველაზე მთავარი წესი, მოვუსმინოთ ჩვენს შინაგან ხმას, ყურადღება მიაქციეთ თქვენი ცხოვრების წესს, შინაგან ტემპერამენტს და წარმოიდგინეთ გარემო, რომელშიც თავს კომფორტულად იგრძნობდით.“


 ინტერიერს, რომელშიც ცხოვრების დიდ ნაწილს ვატარებთ განსაკუთრებული გავლენა აქვს ადამიანის განწყობაზე, მას შეუძლია აგვავსოს დადებითი ენერგეტიკით და ასევე დაგვეხმაროს განტვირთვაში, ეს ყველაფერი კი, რა თქმა უნდა, ცხოვრების ხარისხზე აისახება. გამომდინარე აქედან ინტერიერში ფერების სწორად შერჩევას  გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.

არსებობს ფერთა სამი ჯგუფი: თბილი, ცივი და ნეიტრალური. ფერთა შერწყმის რამდენიმე კომბინაციას გვთავაზობს პორფესიონალთა ჯგუფი: 1. მონათესავე ფერების არჩევა, 2. მონათესავე და კონტრასტული ფერების შერწყმა, 3. კონტრასტული ფერების შერწყმა.

დარგის სპეციალისტების რჩევების გათვალისწინება მნიშვნელოვანი ფაქტორია ინტერიერში ფერების შერჩევის დროს, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს ყველაზე მთავარი წესი, მოვუსმინოთ ჩვენს შინაგან ხმას, ყურადღება მიაქციეთ თქვენი ცხოვრების წესს, შინაგან ტემპერამენტს და წარმოიდგინეთ გარემო, რომელშიც თავს კომფორტულად იგრძნობდით და დაიმახსოვრეთ, რომ ფერთა შეხამების უნივერსალური წესი არ არსებობ და უმეტესწილად ის ადამიანის ინდივიდუალიზმ ემყარება.

   


შავი 

შავი ფერის ავეჯი ნამდვილად კლასიკური და დახვეწილია, თუმცა გავრცელებული მოსაზრება იმის შესახებ, რომშავი ყოველთვის ელეგანტურია“, რა თქმა უნდა, ტყუილია. ის მხოლოდ მაშინაა ელეგანტური, როცა სწორად არის მორგებული ინტერიერის სხვა კომპონენტებთან ან ზოგად იერსახესთან. მაგრამ, თუ შავი ფერი თქვენი შინაგანსამყაროს კარგი გამოხატულენბაა ნუ შეუშინდებით ზოგად სტერეოტიპებს ამ ფერთან დაკავშირებით და იყავით უბრალოდ თამამები.“Focus„-ის სასადილო ოთახის ავეჯი ამ მოსაზრების ნათელი მაგალითია.


ნაცრისფერი

საძინებელი ოთახის ავეჯის ნაცრისფერ ფერში გადაწყვეტა სულ უფრო აქტუალური ხდება. უდაოა, რომ სწორედ ამ ოთახში უნდა იყოს მშვიდი, ნეიტრალური გარემო, რომელიც მოგვცემს დასვენების საშუალებას და ამავდროულად მისი შტრიხებით და ტონალობებით შეძლებს ენერგიით აგვავსოს. ნაცრისფერი ფერი კი ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მახასიათებლებს სრულად აკმაყოფილებს. გარდა ამისა ამ ფერის მთავარი დადებითი თვისება არის  რომ იგი მარტივად თავსებადია სხვა ფერებთა და ასევე სტრუქტურებთან.  

                                                                       


 

მწვანე

მწვანე ფერი გამოირჩევა უამრავი თვალისმომჭრელი ტონალობებით და შესაძლებელია მისი რომელიმე ტონალობა მარტივად მოვარგოთ სასურველ ინტერიერს, როგორც ფერთა ფსიქოლოგები ამბობენ, ამ ფერის მთავარი ღირსება ისაა, რომ იგი ქმნის მშვიდ ატმოსფეროს, შეუძლია დაძაბულობის მოხსნა, განგვაწყობს სიახლეებისთვის და გარემო, რომელსაც ეს ფერი ქმნის გვეხმარება დასვენებაში. ამიტომ მის გამოყენებას გირჩევთ ისეთ სივრცეში სადაც ხშირად შეხვდებით მას, როგორიცაა მისაღები ოთახი. 


თეთრი

თეთრი ფერის გამოყენება ინტერიერში საკმაოდ აქტუალურია. ეს ფერი გვაძლევს საშუალებას ჩვენს სივრცეში შემოვიტანოთ სისუფთავისა და განახლების შეგრძენება, თუმცა მხოლოდ თეთრის გამოყენებას დიზაინერები არ გვირჩევენ, უმჯობესია მისი შერწყმა სხვა უფრო ეფექტურ, მკვეთრ ფერებთან და მისი გარდასახვა თბილ ტონალობებში.